Enflasyon raporu.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
Được phát hành:[Ankara]: T.C. Merkez Bankası,
Mô tả vật lý:c.:graf., tab.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Magazine
số ISSN:1306-4509
Ngôn ngữ:English
Eser Adı:Enflasyon raporu.
Được phát hành:[Ankara]: T.C. Merkez Bankası,
Mô tả vật lý:c.:graf., tab.
Tần suất xuất bản:Yılda 4 kez
Genel Notlar:Kütüphanede bulunan yıllar: 2006(1-4), 2007 (1-4), 2008 (1-4), 2009 (1-4), 2010 (1-4) , 2014 (1-4)
Những chủ đề:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:T.C. Merkez Bankası

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Số hiệu: SAYI: (1-4) 2014
SAYI: (1-4) 2015
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ