Dünya ekonomisindeki son gelişmeler bülteni. [Elektronik Kaynak]

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
বিন্যাস: Magazine
প্রকাশিত:Ankara: T.C. Cumhurbaşkanlığı strateji ve Bütçe Başkanlığı. Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Araştırmaları Dairesi.
দৈহিক বর্ননা:c.: graf., tab.
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
বিন্যাস: Magazine
ভাষা:Turkish
Sınıflama Numarası:ELEKTRONIK KAYNAK
Eser Adı:Dünya ekonomisindeki son gelişmeler bülteni. [Elektronik Kaynak]
প্রকাশিত:Ankara: T.C. Cumhurbaşkanlığı strateji ve Bütçe Başkanlığı. Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Araştırmaları Dairesi.
দৈহিক বর্ননা:c.: graf., tab.
প্রকাশনার ফ্রিকোয়েন্সি:<2015- Yılda 4 defa
<2012-2014> Aylık
Cilt/Tarih Aralığı:Ocak 2012-
বিষয়গুলি:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:T.C. Cumhurbaşkanlığı strateji ve Bütçe Başkanlığı. Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Araştırmaları Dairesi.(EMKDGM.ESKAD)
Önceki Eser Adı:Dünya ekonomisindeki son gelişmeler

আন্তর্জাল

E-ERİŞİM

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

হোল্ডিংসের বিবরণ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
ডাক সংখ্যা: ELEKTRONIK KAYNAK
প্রতিলিপি Unknown লভ্য  এই স্থানে হোল্ড করুন