Dünya ekonomisindeki son gelişmeler bülteni. [Elektronik Kaynak]

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: Magazine
प्रकाशित:Ankara: T.C. Cumhurbaşkanlığı strateji ve Bütçe Başkanlığı. Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Araştırmaları Dairesi.
भौतिक वर्णन:c.: graf., tab.
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: Magazine
भाषा:Turkish
Sınıflama Numarası:ELEKTRONIK KAYNAK
Eser Adı:Dünya ekonomisindeki son gelişmeler bülteni. [Elektronik Kaynak]
प्रकाशित:Ankara: T.C. Cumhurbaşkanlığı strateji ve Bütçe Başkanlığı. Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Araştırmaları Dairesi.
भौतिक वर्णन:c.: graf., tab.
प्रकाशन की आवृत्ति :<2015- Yılda 4 defa
<2012-2014> Aylık
Cilt/Tarih Aralığı:Ocak 2012-
विषय:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:T.C. Cumhurbaşkanlığı strateji ve Bütçe Başkanlığı. Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Araştırmaları Dairesi.(EMKDGM.ESKAD)
Önceki Eser Adı:Dünya ekonomisindeki son gelişmeler

इंटरनेट

E-ERİŞİM

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

होल्डिंग्स विवरण से T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
बोधानक: ELEKTRONIK KAYNAK
प्रति Unknown उपलब्ध  होल्ड करें