Ekonomik gelişmeler.[Elektronik Kaynak]

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: Magazine
प्रकाशित:Ankara: T.C.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı,
भौतिक वर्णन:c. : graf. , tab.
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: Magazine
भाषा:Turkish
Sınıflama Numarası:Elektronik Kaynak
Eser Adı:Ekonomik gelişmeler.[Elektronik Kaynak]
प्रकाशित:Ankara: T.C.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı,
भौतिक वर्णन:c. : graf. , tab.
प्रकाशन की आवृत्ति :< 2010 - >: Üç aylık
Genel Notlar:Yayıncı:<Temmuz 2018->:T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
<Haziran 2011-Temmuz 2018 >: T.C. Kalkınma Bakanlığı (KB)
<1998-> elektronik erişimi vardır.
< - 2012 Mayıs> : Basılı olarak yayınlanmıştır.
Kütüphanede bulunan yıllar: 1993 (6-8), 1997 (3-12), 1998 (1-12), 1999 (1-12), 2000 (1,3-9,12), 2001 (5-7,12), 2002 (1,5,7-12), 2003 (1,2,4-12), 2004 (1-12), 2005 (1-12), 2006 (1-12), 2007 (1-5,7,9-12), 2008 (1-12), 2009 (1,9), 2010 (Nisan), 201
विषय:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü. (YPKDGM)
T.C. Kalkınma Bakanlığı (KB). Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü. (YPKDGM)

इंटरनेट

E-ERİŞİM

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

होल्डिंग्स विवरण से T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
बोधानक: SURELİ
प्रति Unknown उपलब्ध  होल्ड करें