Παραπομπή APA

Kalkınma Konferansları (2014: Ankara, T., & İslamoğlu, H. (2014). Kalkınma konferansları: Onuncu plan perspektifinde dünyada ve Türkiye'de toplumsal ve iktisadi dönüşüm: geçmişten geleceğe bakış, 24 Nisan 2014 Perşembe [Elektronik Kaynak]. Ankara: T.C. Kalkınma Bakanlığı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Kurumsal Gelişim ve Eğitim Dairesi Başkanlığı.

Παραπομπή Chicago Style

Kalkınma Konferansları (2014: Ankara, Turkey), και Huricihan İslamoğlu. Kalkınma Konferansları: Onuncu Plan Perspektifinde Dünyada Ve Türkiye'de Toplumsal Ve Iktisadi Dönüşüm: Geçmişten Geleceğe Bakış, 24 Nisan 2014 Perşembe [Elektronik Kaynak]. Ankara: T.C. Kalkınma Bakanlığı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Kurumsal Gelişim ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 2014.

Παραπομπή MLA

Kalkınma Konferansları (2014: Ankara, Turkey), και Huricihan İslamoğlu. Kalkınma Konferansları: Onuncu Plan Perspektifinde Dünyada Ve Türkiye'de Toplumsal Ve Iktisadi Dönüşüm: Geçmişten Geleceğe Bakış, 24 Nisan 2014 Perşembe [Elektronik Kaynak]. Ankara: T.C. Kalkınma Bakanlığı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Kurumsal Gelişim ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 2014.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.