Style de citation APA

Kalkınma Konferansları (2014: Ankara, T., & İslamoğlu, H. (2014). Kalkınma konferansları: Onuncu plan perspektifinde dünyada ve Türkiye'de toplumsal ve iktisadi dönüşüm: geçmişten geleceğe bakış, 24 Nisan 2014 Perşembe [Elektronik Kaynak]. Ankara: T.C. Kalkınma Bakanlığı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Kurumsal Gelişim ve Eğitim Dairesi Başkanlığı.

Style de citation Chicago

Kalkınma Konferansları (2014: Ankara, Turkey), et Huricihan İslamoğlu. Kalkınma Konferansları: Onuncu Plan Perspektifinde Dünyada Ve Türkiye'de Toplumsal Ve Iktisadi Dönüşüm: Geçmişten Geleceğe Bakış, 24 Nisan 2014 Perşembe [Elektronik Kaynak]. Ankara: T.C. Kalkınma Bakanlığı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Kurumsal Gelişim ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 2014.

Style de citation MLA

Kalkınma Konferansları (2014: Ankara, Turkey), et Huricihan İslamoğlu. Kalkınma Konferansları: Onuncu Plan Perspektifinde Dünyada Ve Türkiye'de Toplumsal Ve Iktisadi Dönüşüm: Geçmişten Geleceğe Bakış, 24 Nisan 2014 Perşembe [Elektronik Kaynak]. Ankara: T.C. Kalkınma Bakanlığı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Kurumsal Gelişim ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 2014.

Attention : ces citations peuvent ne pas être correctes à 100%.