İşgücü piyasasındaki gelişmelerin makro analizi.[Elektronik Kaynak]

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
বিন্যাস: Visual Material
প্রকাশিত:Ankara: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.EMKDGM, ESKAD, 2018-
দৈহিক বর্ননা:c. : graf. , şek. , tab.
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
বিন্যাস: Visual Material
ভাষা:Turkish
Sınıflama Numarası:Elektronik kaynak
Eser Adı:İşgücü piyasasındaki gelişmelerin makro analizi.[Elektronik Kaynak]
প্রকাশিত:Ankara: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.EMKDGM, ESKAD, 2018-
দৈহিক বর্ননা:c. : graf. , şek. , tab.
প্রকাশনার ফ্রিকোয়েন্সি:<Temmuz 2018-> Yılda dört defa yayınlanır.
Genel Notlar:Yayıncı:<Temmuz 2018-> : T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
বিষয়গুলি:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.EMKDGM, ESKAD
T.C.Kalkınma Bakanlığı

আন্তর্জাল

E-ERİŞİM

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

হোল্ডিংসের বিবরণ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
ডাক সংখ্যা: TEMMUZ 2018-
প্রতিলিপি Unknown লভ্য  এই স্থানে হোল্ড করুন