İşgücü piyasasındaki gelişmelerin makro analizi.[Elektronik Kaynak]

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
פורמט: Visual Material
יצא לאור:Ankara: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.EMKDGM, ESKAD, 2018-
תיאור פיזי:c. : graf. , şek. , tab.
מידע ביבליוגרפי
פורמט: Visual Material
שפה:Turkish
Sınıflama Numarası:Elektronik kaynak
Eser Adı:İşgücü piyasasındaki gelişmelerin makro analizi.[Elektronik Kaynak]
יצא לאור:Ankara: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.EMKDGM, ESKAD, 2018-
תיאור פיזי:c. : graf. , şek. , tab.
תכיפות:<Temmuz 2018-> Yılda dört defa yayınlanır.
Genel Notlar:Yayıncı:<Temmuz 2018-> : T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
נושאים:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.EMKDGM, ESKAD
T.C.Kalkınma Bakanlığı

אינטרנט

E-ERİŞİM

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

פרטי מלאי ספרים מ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
סימן המיקום: TEMMUZ 2018-
עותק Unknown זמין  ביצוע הזמנה