İşgücü piyasasındaki gelişmelerin makro analizi.[Elektronik Kaynak]

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: Visual Material
प्रकाशित:Ankara: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.EMKDGM, ESKAD, 2018-
भौतिक वर्णन:c. : graf. , şek. , tab.
ग्रंथसूची विवरण
स्वरूप: Visual Material
भाषा:Turkish
Sınıflama Numarası:Elektronik kaynak
Eser Adı:İşgücü piyasasındaki gelişmelerin makro analizi.[Elektronik Kaynak]
प्रकाशित:Ankara: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.EMKDGM, ESKAD, 2018-
भौतिक वर्णन:c. : graf. , şek. , tab.
प्रकाशन की आवृत्ति :<Temmuz 2018-> Yılda dört defa yayınlanır.
Genel Notlar:Yayıncı:<Temmuz 2018-> : T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
विषय:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.EMKDGM, ESKAD
T.C.Kalkınma Bakanlığı

इंटरनेट

E-ERİŞİM

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

होल्डिंग्स विवरण से T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
बोधानक: TEMMUZ 2018-
प्रति Unknown उपलब्ध  होल्ड करें