İşgücü piyasasındaki gelişmelerin makro analizi.[Elektronik Kaynak]

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Materyal Türü: Görsel İşitsel Materyal
Baskı/Yayın Bilgisi:Ankara: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.EMKDGM, ESKAD, 2018-
Fiziksel Özellikler:c. : graf. , şek. , tab.
Detaylı Bibliyografya
Materyal Türü: Görsel İşitsel Materyal
Dil:Turkish
Sınıflama Numarası:Elektronik kaynak
Eser Adı:İşgücü piyasasındaki gelişmelerin makro analizi.[Elektronik Kaynak]
Baskı/Yayın Bilgisi:Ankara: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.EMKDGM, ESKAD, 2018-
Fiziksel Özellikler:c. : graf. , şek. , tab.
Yayın Sıklığı:<Temmuz 2018-> Yılda dört defa yayınlanır.
Genel Notlar:Yayıncı:<Temmuz 2018-> : T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Konular:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.EMKDGM, ESKAD
T.C.Kalkınma Bakanlığı

Internet

E-ERİŞİM

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE

Detaylı Erişim Bilgileri T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: KUTUPHANE
Yer Numarası: TEMMUZ 2018-
Kopya Bilgisi Unknown Kütüphanede  Rezerve