Transitions from education to work in Europe:the integration of youth into EU Labour markets/

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Được phát hành:Oxford; New York: Oxford University Press, 2006.
Mô tả vật lý:x, 335p.: ill.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
số ISBN:0199252475
Sınıflama Numarası:331.347094/TRA
Eser Adı:Transitions from education to work in Europe:the integration of youth into EU Labour markets/ edited by Walter Müller and Markus Gangl.
Được phát hành:Oxford; New York: Oxford University Press, 2006.
Mô tả vật lý:x, 335p.: ill.
Genel Notlar:Includes bibliographical references (p. 315-328) and indexes.
Những chủ đề:
Kişi Ek Girişi:Müller, Walter
Gangl, Markus

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Kütüphane

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Kütüphane
Số hiệu: 331.347094 TRA K
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ