Labor markets and business cycles /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Yazar/Kurumsal Yazar:Shimer, Robert
Được phát hành:Princeton, N.J. : Princeton University Press, c2010.
Mô tả vật lý:xiv, 172 p. : ill.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
số ISBN:9780691140223 (alk. paper)
Ngôn ngữ:English
Sınıflama Numarası:331.12 SHI
Yazar/Kurumsal Yazar:Shimer, Robert
Eser Adı:Labor markets and business cycles / Robert Shimer.
Được phát hành:Princeton, N.J. : Princeton University Press, c2010.
Mô tả vật lý:xiv, 172 p. : ill.
Loạt:CREI lectures in macroeconomics
Genel Notlar:Includes bibliographical references (p. [165]-169) and index.
İçindekiler Notu:The labor wedge
Benchmark search model : neutrality
Real effects of productivity shocks
Rigid wages
Looking ahead.
Những chủ đề:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Kütüphane

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Kütüphane
Số hiệu: 331.12 SHI
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ