Trích dẫn APA

COMCEC Coordination Office, & Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC). (2014). Enhancing financial inclusion in the COMCEC countries. Ankara: COMCEC Coordination Office.

Trích dẫn kiểu Chicago

COMCEC Coordination Office, và Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC). Enhancing Financial Inclusion in the COMCEC Countries. Ankara: COMCEC Coordination Office, 2014.

Trích dẫn MLA

COMCEC Coordination Office, và Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC). Enhancing Financial Inclusion in the COMCEC Countries. Ankara: COMCEC Coordination Office, 2014.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.