Öncelikli dönüşüm programları eylem planları

Saved in:
Bibliographic Details
Format: Books
Published:Ankara: T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2015
Physical Description:xi, 403 s. : tab.
Bibliographic Details
Format: Books
Language:Turkish
Sınıflama Numarası:R 338.9561 ÖNC
Eser Adı:Öncelikli dönüşüm programları eylem planları
Paralel Eser Adı:Üretimde verimliliğin artırılması programı eylem planı
İthalata olan bağımlılığın azaltılması programı eylem planı
Yurtiçi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi programı eylem planı
İstanbul uluslararası finans merkezi programı eylem planı
Kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi programı eylem planı
Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması programı eylem planı
İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi programı eylem planı
İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi programı eylem planı
Kayıtdışı ekonominin azaltılması programı eylem planı
İstatistiki bilgi altyapısını geliştirme programı eylem planı
Öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirme programı eylem planı
Kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme ve yerli üretim programı eylem planı
Yerli kaynaklara dayalı enerji üretim programı eylem planı
Enerji verimliliğin geliştirilmesi programı eylem planı
Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi programı eylem planı
Sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm programı eylem planı
Sağlık turizminin geliştirilmesi programı eylem planı
Taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm programı eylem planı
Temel ve mesleki becerileri geliştirme programı eylem planı
Nitelikli insan gücü için çekim merkezi programı eylem planı
Sağlıklı yaşam ve hareketlilik programı eylem planı
Ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması programı eylem planı
Yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi programı eylem planı
Rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştiren kentsel dönüşüm programı eylem planı
Kalkınma için uluslararası işbirliği altyapısının geliştirilmesi programı eylem planı
Published:Ankara: T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2015
Physical Description:xi, 403 s. : tab.
Genel Notlar:" Öncelikli dönüşüm programları 16 / 02 / 2015 tarihli 2015 / 3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile istihsal olunmuş ve aynen iktibas edilmek suretiyle basılmıştır "
Eser adı başında: Onuncu Kalkınma Planı 2014 - 2018
Öncelikli dönüşüm programları eylem planları fasikül olarak da basılmıştır:
Subjects:
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:T.C. Kalkınma Bakanlığı
Onuncu Kalkınma Planı 2014 - 2018

Internet

E-Erişim

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Kütüphane

Holdings details from T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Kütüphane
Call Number: R 338.9561 ÖNC
R 338.9561 ÖNC 1
R 338.9561 ÖNC 10
R 338.9561 ÖNC 11
R 338.9561 ÖNC 12
R 338.9561 ÖNC 13
R 338.9561 ÖNC 14
R 338.9561 ÖNC 15
R 338.9561 ÖNC 16
R 338.9561 ÖNC 17
R 338.9561 ÖNC 18
R 338.9561 ÖNC 19
R 338.9561 ÖNC 2
R 338.9561 ÖNC 20
R 338.9561 ÖNC 21
R 338.9561 ÖNC 22
R 338.9561 ÖNC 23
R 338.9561 ÖNC 24
R 338.9561 ÖNC 25
R 338.9561 ÖNC 3
R 338.9561 ÖNC 4
R 338.9561 ÖNC 5
R 338.9561 ÖNC 6
R 338.9561 ÖNC 7
R 338.9561 ÖNC 8
R 338.9561 ÖNC 9
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold
Copy 1 Available  Place a Hold
Copy 2 Available  Place a Hold