Trích dẫn APA

(1994). Yeni Türkiye. Ankara: Yeni Türkiye Medya Hizmetleri.

Trích dẫn kiểu Chicago

Yeni Türkiye. Ankara: Yeni Türkiye Medya Hizmetleri, 1994.

Trích dẫn MLA

Yeni Türkiye. Ankara: Yeni Türkiye Medya Hizmetleri, 1994.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.