The global gender gap report 2007 /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Yazar/Kurumsal Yazar:Hausmann, Ricardo
Được phát hành:Geneva, Switzerland: World Economic Forum, c2007
Mô tả vật lý:v, 162 p. : ill.
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Turkish
Sınıflama Numarası:323.34 HAU
Yazar/Kurumsal Yazar:Hausmann, Ricardo
Eser Adı:The global gender gap report 2007 / Ricardo Hausmann, Laura D. Tyson, Saadia Zahidi
Được phát hành:Geneva, Switzerland: World Economic Forum, c2007
Mô tả vật lý:v, 162 p. : ill.
Genel Notlar:Includes bibliographical references (p. 22 - 23)
Những chủ đề:
Kişi Ek Girişi:Tyson, Laura D.
Zahidi, Saadia
Kurum/Kuruluş Ek Girişi:World Economic Forum

Internet

E-Erişim

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Kütüphane

Chi tiết quỹ từ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Kütüphane
Số hiệu: 323.34 HAU
Sao chép Unknown Sẵn có  Đặt Giữ