Εναλλακτικές αναζητήσεις:
"Kalkınma konferansları: onuncu plan perspektifinde dünyada ve Türkiye'de toplumsal ve iktisadi dönüşüm: geçmişten geleceğe bakış, 24 Nisan 2014 Perşembe [Elektronik Kaynak] / Konferansı düzenleyen: T.C. Kalkınma Bakanlığı; konuşm" » "Kalkınma konferansları: onuncu plani perspektifinde dünyada ve Türkiye'de toplumsal ve iktisadi dönüşüm: geçmişten geleceğe bakış, 24 Nisan 2014 Perşembe [Elektronik Kaynak] / Konferansı düzenleyen: T.C. Kalkınma Bakanlığı; konuşm" (Επέκταση αναζήτησης)
gelecege » gelecegi (Επέκταση αναζήτησης)
Εμφανίζονται 1 - 1 Αποτελέσματα από 1 για την αναζήτηση '"Kalkınma konferansları: onuncu plan perspektifinde dünyada ve Türkiye'de toplumsal ve iktisadi dönüşüm: geçmişten geleceğe bakış, 24 Nisan 2014 Perşembe [Elektronik Kaynak] / Konferansı düzenleyen: T.C. Kalkınma Bakanlığı; konuşm"', χρόνος αναζήτησης: 0,09δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
1
Πρακτικό Συνεδρίου